Ród Rojek z Humina
Ród Rojek

Etymologia - Pochodzenie Nazwiska

Nazwisko Rojek pojawia się po raz pierwszy w 1405 roku. Pochodzi od słowa od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się'.

Tyle wg. Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny', Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001.

2016-03-22 AkszeingaR
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl